13 : 12 17 aprel
   
Problem

        Vladimir Putinin Qarabağ Qazisınə cavabı

2018-09-02 22:59 Baxılıb:   888

    07.06.2018-ci il tarixdə keçirilmiş “Vladimir Putinlə bir başa əlaqə” proyektində  Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı, hüquqşünas Vüqar Dadaşovun “Niyə görə Çeçenistanda Rusiyaya öz konstitusion qayda və qanunlarını bərpa edə bildiyi halda Qarabağda  Azərbaycan niyə öz konstitusion qayda və qanunlarını bərpa etməyə haqlı deyil?”   sualı axır ki, gec də olsa Rusiya Federasiyası Prezident Administrasiyası və Rusiya Xarici işlər Nazirliyi tərəfindən cavablandırılmışdır.

  Sözü gedən sual 07.06.2018-ci il tarixdə keçirilmiş “Vladimir Putinlə bir başa əlaqə” proyektində  Rusiya Prezidentini tərəfindən cavablandırılmadığına görə  qoyulmuş sual sonradan bütün elektron vasitələrlə dəfələrlə Prezident Putinə ünvanlanmışdır və bu məsələ də Azərbaycan KİV-də və elektron media da(https://shar.es/anGR3z http://milletinsesi.az/postview/post/50704 https://t.co/P1SbXGj77u ) geniş işıqlandırılmışdı.

   Rusiya Federasiyası Prezident Administrasiyasından 26.06.2018-ci il tarixli

А26-02-70497771 saylı Dadaşov Vüqar Piri oğluna ünvanlanmış cavabdan görünür ki,    Rusiya Federasiyası Prezident Administrasiyası sualı Rusiya Federasiyası Xarici işlər Nazirliyinə yönəldərək Vladimir Putin qarşısında qoyulan sualdan yayınmışdır.

 

  Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyası Prezident Administrasiyasından ona yönəldilmiş  

“Niyə görə Çeçenistanda Rusiyaya öz konstitusion qayda və qanunlarını bərpa edə bildiyi halda Qarabağda  Azərbaycan niyə öz konstitusion qayda və qanunlarını bərpa etməyə haqlı deyil?”

1-ci Qarabağ müharibəsi qazisının sualını   01.08.2018-ci il tarixli  6926/4ДСНГ saylı sənədlə formal olaraq  ümumi sözlərlə cavablandırmaqla qoyulmuş suala mahiyyəti üzrə cavab  verə bilmədiyi və ya cavab vermək istəməməsi məsələdə maraqlı olduğunun sübutu kimi qiymətləndirilməlidir.

   Rusiya Federasiyası  Qarabağ konfliktinin ədalətli həllində maraqlı və israrlı olması Rusiyanın  Qafqazda süni yaratdığı Ermənistan dövlətinə və Azərbaycan Respublikasına və ümumilikdə Qafqaza təsir rıçaqından imtinası deməkdir! Rusiyanın Qafqaz və keçmiş SSRİ dövlətlərinə qarşı siyasətindən və maraq dairəsindən uzaqlaşması yaxın perspektivdə mümkünsüzlüyü Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycanın Qarabaq və ətraf rayonlarının işğaldan azad olunmasını əngəlləyir.

Dadaşov Vüqar Piri oğlu.

1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı, hüquqşünas.

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
СТРАН СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

 

01 августа 2018 года

№ 6916/ 4 дснг

 

 

В.П.ДАДАШОВУ

 

 

адрес электронной почты: iqush72@mail.ru

 

 Уважаемый Вугар Пири оглы,

В 1994 г. стороны нагорно-карабахского конфликта договорились
об установлении режима прекращения огня для того, чтобы положить конец трагическому кровопролитию, и приняли посредничество ОБСЕ
с целью поиска мирного решения путем переговоров.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) оказывают содействие сторонам в достижении мирной договоренности
на основе Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, других основополагающих документов ООН и ОБСЕ, с учетом содержащихся
в них принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов
на самоопределение.

В своей посреднической работе Россия исходит из коренной заинтересованности азербайджанского и армянского народов
в установлении мира и достижении процветания.

С уважением,

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

СНГ

 

 

Bənzər xəbərlər